Săptămâna trecută a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) anunțul de participare privind serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT, DE, CS DTAC pentru obiectivul de investiții „Construire parcare de tip Park and Ride – Piața Emanuil Gojdu, Oradea”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului este licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț.

Valoarea totală estimată a serviciilor specializate ce urmează să facă obiectul procedurii de atribuire este de 600.000 lei fără TVA, iar durata de realizare este de o lună.

Cei interesați pot depune oferte în SICAP, până la data de 02.04.2019, ora 15:00.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr. CN 1009418 din data de 26.02.2019.

Capacitatea propusă a parcajului este de 264 locuri de parcare pentru automobile, din care 6 locuri pentru autovehicule speciale care deservesc persoane cu handicap, 6 locuri pentru mașini electrice și 9 locuri pentru motociclete, având o capacitate totală de 273 autovehicule.

Aria construită a parcajului amplasat la demisol este de 7.317,55 mp, din care 6.532,15 mp suprafața acoperită și 785,40 mp suprafața descoperită, la care se adaugă aria construită la parter: case de scări cu ascensor de persoane în suprafață de 84,45 mp. Aria desfăşurată a parcajului este de 7.402,00 mp.

Clădirea parcajului va avea două accese cu câte două benzi de intrare-ieșire, ambele dinspre șanțul Cetății Oradea. De asemenea, aceasta va cuprinde 5 accese pietonale parter-demisol, fiecare având și câte un ascensor de persoane, grupuri sanitare, spații tehnice.

Circulația se va realiza pe dublu sens pe întreg parcursul parcării, cu locuri de întoarcere și cu pante scurte în zonele de acces. Circulația pietonilor se realizează prin cele cinci case de scări.

Realizarea parcării va răspunde necesităților persoanelor care fac naveta cu autovehicule proprii din localitățile învecinate, în special din direcția Aleșd (E60/DN1) și Beiuș (E79/DN 76), care vor utiliza parcarea de tip Park and Ride și mijloacele de transport în comun cu stații de tramvai și autobuz în imediata apropiere a parcării.

Proiectul va contribui astfel la îmbunătățirea condițiilor de parcare a autoturismelor din zona Cetății Oradea. Prin realizarea parcajului în subteran și a coborârii în subteran a circulației din Piaţa Emanuil Gojdu se va finaliza axa pietonală majoră Piața Unirii – str. V. Alecsandri – Parcul 1 Decembrie – Cetatea Oradea.