Arhitectul-șef al orașului, dl. Radu Fortiș a susținut azi, 15 februarie 2019, o conferință de presă în care a prezentat raportul de activitate pe anul 2018 a Instituției Arhitectului Șef (IAS) din cadrul Primăriei Oradea.

În deschiderea conferinței de presă, arhitectul-șef Radu Fortiș a prezentat structura instituției pe care o conduce, precizând că aceasta are în componență: Biroul GIS, Compartimentul Gestionare Date, Compartimentul Autorizări Publicitate, Serviciul Autorizări Construcții, Compartimentul Autorizări Rețele, Compartimentul Finalizări Construcții și Compartimentul Urbanism și Avize. Acesta a prezentat, de asemenea, detalii privind principalele activități ale instituției pe care o conduce, precum și categoriile de acte emise de Instituția Arhitectului Șef.

„Încercăm să armonizăm relația dintre instituția noastră și cetățeni, care sunt până la urmă beneficiarii tuturor. Pentru noi și pentru urbe, pentru toată lumea, Planul Urbanistic General este cel care stabilește de fapt obiectivele orașului în general pe un termen destul de lung, de circa 10-15-20 de ani. Pe baza acestui Plan Urbanistic General, care după cum știți este valabil și funcționează din octombrie 2016, noi avem posibilitatea să emitem actele specifice pe care le poate emite Instituția Arhitectului Șef”, a precizat Radu Fortiș.

În ceea ce privește dinamica pe tipuri de acte emise, în anul 2018 se constată o creștere a numărului certificatelor de urbanism cu cca. 4% față de anul trecut și cu 28% peste media anilor anteriori, o scădere a numărului autorizaţiilor de construire cu cca. 8% față de anul trecut și o creștere cu 6,7%  față de media anilor anteriori, și o creștere a numărului autorizaţiilor de desfiinţare cu 21% față de anul trecut și cu 6,6% față de media anilor anteriori. O dată cu introducerea taxei în regim de urgență, la solicitarea beneficiarilor, certificatele de urbanism se emit în 2 zile lucrătoare contra taxei de 150 de lei, iar autorizația de construcție în 5 zile lucrătoare contra taxei de 500 de lei. În anul 2018 numărul documentelor emise în regim de urgență a crescut cu 1,6% față de 2017. De asemenea și obiectivul propus pentru 2018 de a scurta perioadele de emitere și pentru regimul normal, la 7 zile pentru certificatele de urbanism, respectiv la 15 zile pentru autorizațiile de construire, s-a îndeplinit în marea majoritate a cazurilor.

„În scurtă vreme vom putea să începem să emitem și certificate de urbanism online prin sistemul CID pe care îl gestionează la ora actuală Primăria, iar astfel utilizatorul, beneficiarul sau proiectantul își va depune toate documentele online și va primi răspunsul pe măsură, online, rapid și eficient”, a adăugat arhitectul-șef, Radu Fortiș.

În cadrul Instituției Arhitectului Șef în anul 2018 au fost gestionate 14.254 de acte de diferite tipuri. Din totalul de acte peste 2.200 au fost regularizări și finalizări ale construcțiilor, înștiințări pentru finalizări, etc.

În anul 2018 au fost înaintate spre analiză şi aprobare către Consiliul Local Oradea un număr de 84 documentaţii de urbanism: 35  PUZ-uri și 49  PUD-uri iar în cadrul comisiei CMUAT au fost analizate un număr de 186 de documentații de urbanism.

În ceea ce privește proiectele aflate în derulare, arhitectul-șef Radu Fortiș a vorbit despre elaborarea PUZ-ului în zona construită protejată CENTRU ISTORIC, stabilirea standardelor unice, preluarea documentaţiilor de urbanism online, emiterea online a certificatelor de urbanism și a altor avize și valorificarea potențialului ambiental al malurilor Crișului Repede.

Proiecte finalizate

În anul 2018 Instituția Arhitectului Șef a finalizat următoarele proiecte de amenajare a spațiilor publice din oras, după cum urmează:

– Realizarea  reamenajărilor în următoarele zone care vor deveni preponderent pietonale, prin elaborarea documentațiilor la faza de studiu de fezabilitate: Piața Magnolia, str. Nufărului, str. Alexandru Cazaban (zona sălii de sport Antonio Alexe), zona Pieței Velența, 2 zone în cartierul Rogerius – str. Sovata, Fagului, Lisabonei

– Realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea pasarelei pietonale peste Crișul Repede lângă hotelul Hilton;

– Realizarea proiectului de relocare al statuii voievodului Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața care îi va purta numele;

– Realizarea masterplanului pentru viitorul campus universitar;

– De asemenea, în cursul anului 2018 au fost lansate alte 3 caiete de sarcini în vederea realizării următoarelor monumente de for public care vor fi inaugurate în anul 2019: lansarea concursului de soluții pentru statuile celor doi episcopi, episcopul ortodox Roman Ciorogariu și episcopul greco-catolic Dimitrie Radu, amplasate în Piața Unirii în fața celor 2 catedrale; lansarea concursului de soluții pentru statuia ecvestra a regelui Ferdinand care se va reamplasa în locul pe care a existat din anul 1924 până în anul 1940, în ansamblul Duiliu Marcu din Piața Unirii și lansarea concursului de soluții pentru statuia marelui om politic Iuliu Maniu, care va fi amplasată lângă Catedrala Greco-Catolica Sf. Nicolae.

Proiecte pentru 2019

În anul 2019 Instituția Arhitectului Șef își propune să continue proiectele de amenajare a spațiilor publice importante din oraș, după cum urmează:

– Proiect privind amenajare piațetă peste parcarea subterană – str.Independenței

– Realizarea  reamenajărilor în următoarele zone care vor deveni preponderent pietonale, prin elaborarea documentațiilor de regenerare urbană, la faza de studiu de fezabilitate: piațeta Blvd. Gen. Gh. Magheru, zona str. Spartacus, zona str. V. Conta, Doina, Menumorut.

– Realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei Grădini Botanice și parc, zona str. Meiului;

– Realizarea planului urbanistic zonal aferent viitorului campus universitar, așa cum a fost stabilit prin masterplanul aprobat de către Consiliul Local în anul 2018;

– Realizarea planului urbanistic zonal – drumuri colectoare aferente arterelor majore de circulație – calea Ogorului;

– Realizarea planului urbanistic zonal pentru amplasamentul situat la intersecția blvd. Decebal cu str. Tudor Vladimirescu

– De asemenea, în cursul anului 2019 va fi elaborat caietul de sarcini în vederea lansării concursului de soluții pentru statuia renumitului arhitect orădean Rimanóczy Kálmán jr. lângă biserica romano-catolica „Barátok”.

Reabilitarea fondului construit din zona centrală a Municipiului Oradea

În cadrul programului multianual a lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturala situate în „Ansamblul urban – Centru istoric Oradea”, pentru perioada 2018- 2019 IAS are în vedere reabilitarea unui număr de 63 clădiri cu valoare arhitecturală sau monumente istorice și a clădirilor situate pe 9 străzi care debușează în Piața Unirii, Piața Ferdinand, str. Republicii.

„Municipiul Oradea este un municipiu care beneficiază de o zestre arhitecturală deosebită, pe care trebuie să o protejăm și trebuie noi, Primăria, prin intermediul Instituției Arhitectului Șef, să asigurăm toate măsurile tehnice, administrative, pentru protejarea acestor obiective. În acest sens, în momentul în care avem intervenții monumente de arhitectură sau monumente istorice avem o colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultura Județului Bihor. Trebuie respectată legislația în vigoare cu privire la tot ceea ce se execută în legătură cu aceste clădiri”, a subliniat arhitectul-șef.

Un alt proiect câștigat în 2016 de către municipiul Oradea, care se derulează în perioada 2017 – 2019, este cel intitulat „Protejarea si promovarea patrimoniului art-nouveau” și este finanțat în cadrul programului „TRANSNAȚIONAL DUNĂREA” Acesta urmărește crearea unui set de instrumente care să permită o protecție și o promovare mai eficientă a patrimoniului arhitectural. Astfel, printre altele, Oradea va elabora un plan urbanistic zonal pentru zona construită protejată din centrul orașului și 5 planuri de management pentru clădiri Art-nouveau de valoare deosebită.