Primăria Municipiului Oradea anunţă începerea procedurii de preluare a dosarelor în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiilor taxi şi vizarea autorizaţiilor de transport pentru efectuarea serviciului de transport local în regim de taxi.

Autorizaţia taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine. Autovehiculul trebuie să fie deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing şi să aibă o vechime de maxim 10 ani de la data fabricaţiei.

Dosarele se vor prelua în perioada 02.09.2019 – 04.10.2019, la Ghişeul 12 din Sala Ghişeelor, conform programării:
• În perioada 02-06.09.2019, transportatorii autorizaţi a căror denumire începe cu literele A până la B;
• În perioada 09-13.09.2019, transportatorii autorizaţi a căror denumire începe cu literele C până la J;
• În perioada 16-20.09.2019, transportatorii autorizaţi a căror denumire începe cu literele K până la O;
• În perioada 23-27.09.2019, transportatorii autorizaţi a căror denumire începe cu literele P până la S;
• În perioada 30.09-04.10.2019, transportatorii autorizaţi a căror denumire începe cu literele T până la Z.

Formularele necesare pot fi obţinute de la Ghişeul 12 din Sala Ghişeelor sau de pe site-ul www.oradea.ro / INFORMATII DE INTERES PUBLIC / Autorizari si atestate / Taximetrie.

În baza documentelor depuse, Autoritatea de Autorizare va elibera autorizaţiile de transport vizate, noile autorizaţii taxi, ecusoanele aferente şi actele adiţionale la contractele taxi, conform programării care va fi afişată pe site-ul www.oradea.ro / INFORMATII DE INTERES PUBLIC / Autorizari si atestate / Taximetrie şi se va comunica prin dispeceratele taxi.