În cursul zilei de marți, 20 august, încep lucrările de amenajare a celui de-al doilea punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit și din gospodăriile populației.

Punctul de colectare va fi amenajat pe strada Uzinelor și va fi prevăzut cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri. Acesta se va afla în gestiunea operatorului de salubritate licențiat, RER VEST S.A.

În Oradea există deja din 2017 un punct de colectare a deșeurilor rezultate din renovările de locuințe, destinat în principal locuitorilor de pe malul stâng al Crișului Repede, în zona străzii Thurzo Sandor, în vecinătatea Cimitirului Municipal. Acest prim centru de colectare a costat aprox. 150.000 de euro și a fost realizat din cei 850.000 de euro pe care firma de salubritate RER și i-a asumat ca investiții, atunci când Primăria Oradea a prelungit contractul de salubritate pe următorii 4 ani.

La finalul anului trecut, la un an de la inaugurarea centrului de colectare selectivă a deşeurilor de pe pe str. Thurzo Sandor, peste 1500 de tone de deșeuri au fost colectate de la orădeni în mod gratuit, ceea ce dovedește că scopul principal al acestor centre de a colecta cât mai selectiv deșeurile aruncate de populație, dar şi de a îmbunătăți efectele asupra mediului a fost implementat cu succes.

Atunci când va fi gata, la finalul anului 2019, punctul de colectare de pe strada Uzinelor va cuprinde: o porțiune asfaltată pentru circulația auto și pietonală, o porțiune betonată pe care se vor amplasa 12 containere de depozitare a deșeurilor, un container pentru deșeuri periculoase, respectiv 2 containere prefabricate dotate pentru funcțiuni administrative și grupuri sanitare care să deservească atât personalul administrativ, cât și utilizatorii punctului de colectare.

Investiția propusă presupune și racordarea amplasamentului la rețeaua electrică din zonă, precum și racordarea la rețeaua de apă și canalizare a municipiului.

Finanțarea obiectivului de investiție se va face de către RER VEST S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2015 și a Actului Adițional nr. 17/4.06.2015 la contractul privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune.

Suprafața totală a incintei punctului de colectare este de aproximativ 2.000 mp, iar deșeurile care se vor colecta aici vor fi: deșeuri cu conținut periculos, materiale textile, bunuri reutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz caznic, sticlă, deșeuri electrice / electrocasnice / electronice, materiale plastice, hârtie și carton, lemn, mobilier, deșeuri vegetale și deșeuri din construcții.