În dimineața zilei de luni, 7 octombrie a.c., pompierii militari bihoreni au acționat în localitatea Fânațe, comuna Câmpani, pentru stingerea unui incendiu provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sistemele de încălzire.

Luni, în jurul orei 05.45, forțele de intervenție ale Stației de Pompieri Ștei au fost alertate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie situată în satul Fânațe, comuna Câmpani.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta în interiorul șurii și la acoperișul acesteia, precum și la acoperișul altor trei construcții auxiliare (magazie, centrală termică și adăpost de animale, lipite de șură), existând pericolul propagării flăcărilor la alte anexe din cadrul gospodăriei afectate de incendiu, la locuință și la o construcție auxiliară din cadrul gospodăriei învecinate.

Timp de aproximativ 3 ore și 35 de minute, pompierii militari mobilizați la fața locului au acționat cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea incendiului și protecția clădirilor lipite de construcțiile afectate de incendiu și a celor aflate în imediata proximitate, reușind să împiedice extinderea flăcărilor și salvând astfel, bunuri de o valoare semnificativă. După lichidarea focarelor, echipajele au acționat pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului, operațiunea fiind finalizată în jurul orei 10.30.

Ca urmare a producerii evenimentului, au ars acoperișul șurii și al celor trei construcții auxiliare, pe o suprafață de circa 230 de metri pătrați, circa 10 tone de fân depozitate în șură și o ladă frigorifică.

Au fost salvate locuința și celelalte anexe din cadrul gospodăriei, trei animale (porci) și o construcție din cadrul gospodăriei învecinate.

Din fericire, nu au existat persoane rănite.

 

 

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadelor cu temperaturi scăzute

 

În scopul prevenirii incendiilor specifice acestei perioade, provocate
în cea mai mare măsură, de exploatarea sistemelor de încălzire locală cu defecţiuni, fără asigurarea supravegherii sau având coşuri de fum deteriorate, necurăţate de funingine sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din structura construcţiilor, precum şi de suprasolicitarea instalaţiilor şi aparatelor electrice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” reaminteşte bihorenilor obligativitatea respectării următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

 

Instalaţii de încălzire centrală

 

• Instalaţiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;

•Coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi gazelor de ardere, acestea fiind izolate corespunzător faţă de elementele combustibile din structura clădirilor în care sunt amplasate;

•Montarea şi verificarea centralelor termice vor fi executate de către firme autorizate;

•Exploatarea centralelor termice trebuie făcută conform prescripţiilor tehnice ale producătorului.

 

Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzice:

 

•Depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;

•Neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control al temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil și supape de siguranţă;

•Depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

 

Sobe cu sau fără acumulare de căldură și mijloace de încălzire electrice

 

•Nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;

•Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

•Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;

•Nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

•Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

•Nu adormiţi niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins;

•Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;

•Nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

•Nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

•Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi;

•Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire (sobe ori aparate de încălzire electrice).

 

Coşurile de fum

• Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate şi curăţate periodic (în mod obligatoriu la începutul sezonului rece), de persoane specializate şi autorizate;

• În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;

• Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 centimetri; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;

• La trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel putin 10 centimetri între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;

•Nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

•În podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile;

• Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă);

•Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.