În data de 18 octombrie 2018, Primăria Municipiului Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea”, cod SMIS 122024, finanțat prin Programul Operațional Regional Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Proiectul propune extinderea imobilului care găzduiește Grădinița cu Program Prelungit nr. 53. și Creșa nr. 7 Albă ca Zăpada, amplasat în cartierul Rogerius din Oradea, în imediata apropiere a Școlii Generale Nr. 16. Conform normativelor în vigoare, în actualele spații de învățământ, suprafețele destinate grupelor de clasă sunt insuficiente.

Capacitatea grădiniței este de 200 de locuri, fiind insuficientă pentru solicitările existente. În vederea creșterii calității infrastructurii pentru asigurarea accesului sporit la educație timpurie, unitatea are nevoie de încă două săli de grupă. Acest lucru implică și crearea a 4 noi locuri de muncă.

În ceea ce privește creșa, aceasta are o capacitate de 40 locuri repartizate pe 2 grupe: grupa mică (1 – 2 ani) și grupa mare (2 – 4 ani). În vederea creșterii calității infrastructurii pentru asigurarea accesului sporit la educație timpurie, creșa are nevoie de spațiu suplimentar pentru derularea activității și deservirea unui număr mai mare de copii. Astfel, prin proiect se propune extinderea acesteia cu spațiul necesar funcționării cu încă o grupă de copii, cu o capacitate de 20 de locuri. Astfel, la finalul proiectului, Creșa nr. 7 va avea o capacitate de 60 de locuri, acordarea serviciilor de creșă pentru încă 20 de copii necesitând și înființarea a încă 4 posturi noi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Extinderea imobilului care găzduieşte Grădiniţa cu program Prelungit nr. 53 și Creșa nr. 7 Albă ca Zăpada din Oradea cu 264,75 mp suprafaţă construită precum şi dotarea corespunzătoare a acestuia;

2. Creşterea capacităţii infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin (educaţie antepreşcolară şi preşcolară) cu un număr de 60 de locuri nou create care vor fi ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea investiţiei;

3. Crearea unei săli multifuncţionale necesară desfăşurării activităţilor specifice care poate avea şi funcţiunea de sală de clasă pentru viitorii participanţi la procesul educaţional.

Valoarea totală a contractului este de 2.278.508,76 lei (TVA inclus), din care 2.267.656,55 lei valoarea totală eligibilă. Din suma totală 1.927.508,07 lei (reprezentând 85%) este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 294.795,35 lei (13%) este valoare suportată de către statul român. Cofinanțarea proprie a beneficiarului este de 45.353,13 lei (2%), la care se adaugă cheltuieli neeligibile în valoare de 10.852,21 lei.

Durata contractului de finanțare este de 25 de luni de la semnarea acestuia.