Primăria municipiului Oradea, prin Instituția Arhitectului Șef, anunță începerea consultării publice pentru planul urbanistic zonal privind zona construită protejată UTR- ZCP01 și RLU aferent, pentru reglementarea detaliată a ZCP 01- Zona Centrală, conform cerințelor din PUG aprobat cu HCL nr 501/2016.

În prima etapă, privind intenția de elaborare PUZ (perioada 03.06.2019- 09.06.2019) publicul poate să consulte și să-și exprime opinia în scris privind intenția de elaborare PUZ la sediul Primăriei municipiului Oradea – Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă), în intervalul orar destinat preluării documentelor. Observațiiile/sugestiile primite vor fi transmise elaboratorului PUZ-ului.

Documentația poate fi consultată pe pagina principală a site-ului Primăriei Oradea, secțiunea Planuri Urbanistice și secțiunea Elaborare PUZ Zona Construită Protejată – ZCP01 – Centru Istoric.