Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural și Comunitatea Evreilor din Oradea marchează în acest an pentru întâia oară data de 27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în spațiul muzeal dedicat Istoriei Evreilor din Oradea, din Sinagoga Aachvas Rein de pe strada Primăriei nr. 25.

Această dată este trecută oficial în calendarul evenimentelor organizate în secția Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea.

În acest sens, în limita accesului adaptat circuitului expoziţional, se acordă vizită gratuită a Muzeului situat pe strada Primăriei, numărul 25. Sinagoga Muzeu este deschisă între orele 09:00 – 17.00.

Programul zilei de 27 ianuarie 2019 va cuprinde următoarele:

– ora 10:00: Moment de rugăciune – ceremonie oficiată de rabinul Comunităţii Evreieşti din Oradea

– ora 11:00: Aprinderea lumânărilor în memoria celor care au murit în lagărele naziste

– ora 12:00: Copacul memoriei – activitate desfăşurată cu tinerii participanți.

Activitatea presupune amplasarea în bima din centrul sinagogii a unui copac luminat în care elevii vor lăsa un mesaj în amintirea victimelor Holocaustului.

Bima este locul îngrădit special în centrul sinagogii, spre a se citi din Tora, după consemnarea din Deuteronom 31,11: „Să citești Tora în mijlocul fiilor lui Israel”. Trecerea tinerilor prin acest loc marchează un moment simbolic de reculegere în memoria celor şase milioane de evrei care şi-au pierdut viaţa la Auschwitz – Birkenau. Copacul va rămâne în sinagogă, în semn de respect, până la data de 30 mai 2019.

– ora 13:00; 14:00 şi 16:00 – Ghidaj gratuit în cadrul expoziţiei despre deportarea evreilor din Oradea

– ora 15:00 – atelier interactiv de lectură: Jurnalul Évei Heyman „Am trăit atât de puţin”, precum și prezentarea unor documente inedite din arhiva Muzeului.

În funcţie de perioada desfăşurării activităţilor, accesul este limitat într-o anumită zonă.

Despre însemnătatea evenimentului

În fiecare an, pe data de 27 ianuarie se celebrează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Marcarea acestei zile a fost decisă prin Rezoluția numărul 60/7 adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Națiunilor Unite (ONU) la data de 1 noiembrie 2005.

Rezoluţia ONU respinge orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric şi felicită statele care s-au angajat în mod activ în conservarea siturilor care au servit ca lagăre de exterminare naziste, lagăre de concentrare, lagăre de muncă forţată şi închisori în timpul Holocaustului.

Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 61/255 adoptată la 26 ianuarie 2007 condamnă, de asemenea, orice negare a Holocaustului şi îndeamnă toate statele membre să respingă fără rezerve negarea Holocaustului şi să deruleze programe educative, astfel încât generaţiile viitoare să respingă cu fermitate toate formele de rasism, violenţă şi antisemitism.

27 ianuarie este data la care, în 1945, cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau a fost eliberat de armata sovietică.

Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este comemorată, începând cu anul 2006, în numeroase ţări din întreaga lume. În memoria celor care au suferit şi au murit în timpul Holocaustului, cu îndemnul de a milita pentru ca astfel de tragedii să nu mai fie posibile, se aprind lumânări, au loc marşuri ale durerii, se organizează expoziții tematice și alte acțiuni simbolice.

Ziua Internaţională a Holocaustului este comemorată şi în România, aducându-se omagii tuturor victimelor acestei uriaşe tragedii a secolului al XX-lea şi onorându-i pe supravieţuitori. Amintirea victimelor Holocaustului, aproximativ 6.000.000 de evrei, 200.000 de romi, 250.000 de persoane cu dizabilităţi şi 9.000 de persoane aparţinând minorităţilor sexuale, trebuie ţinută vie, iar educaţia tinerelor generaţii trebuie îndreptată spre toleranţă şi non-discriminare, pentru ca astfel de crime să nu mai aibă loc nicăieri, niciodată. Din Oradea şi judeţul Bihor au fost deportaţi peste 27.000 de evrei.

Avem datoria morală a de ne aminti ororile trecutului care nu trebuie să se mai repete.

În cadrul acestei zile Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural va lansa Proiectul „Ambasadorii Memoriei”, dedicat elevilor din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, de la liceele din Oradea.

Scopul proiectului este implicarea activă pentru:

–      conştientizarea de către tineri a Holocaustului şi a factorilor implicați în eliminarea sistematică a evreilor în lagărele de concentrare;

–      consolidarea importanței amintirii victimelor, supraviețuitorilor și a celor care au contribuit la salvarea evreilor;

–      conștientizarea privind pericolele mișcărilor radicale și extremiste, precum și a regimurilor totalitare.

Motivaţia fundamentală a acestui proiect este prezentarea şi înțelegerea consecințelor Holocaustului prin încălcarea brutală și violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor și empatia cu victimele acestui terifiant genocid. Proiectul se adresează elevilor, care, în familie, la şcoală, în societate, vor deveni Ambasadorii Memoriei.

Proiectul prevede parcurgerea următoarelor etape:

1.     conceperea unui eseu cu tema DESTINUL COMUNITĂŢII EVREIEŞTI ŞI AL ORAŞULUI ORADEA FĂRĂ HOLOCAUST;

2.   participarea la minim 3 activităţi de voluntariat în Sinagoga Muzeu;

3.   realizarea unui ghidaj – inedit – prin modul de prezentare, într-o viziune modernă şi mijloace tehnologice actuale.

Înscrierea liceelor se face până la data de 28 februarie 2019. Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural va transmite către liceele din Oradea o adresă prin care se aduce la cunoștință desfășurarea Proiectului și detaliile regulamentului.

Proiectul se derulează în perioada 1 martie 2019 – 1 iunie 2019.

Toţi participanţii vor primi în semn de recunoştinţă pentru acţiunile desfăşurate „Medalia Memoriei”.

Elevii care vor obține punctajul cel mai mare vor fi premiați cu o vizită la Casa Memorială „Ellie Wiesel” – Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş, organizată în perioada 15-30 septembrie 2019.

Departajarea elevilor se va face în funcție de punctajul obținut în fiecare etapă. O etapă are 30 de puncte (10 puncte din oficiu), Punctaj maxim 100 punte. Premianții vor fi selectați în baza punctajul obținut.

Persoana de contact: Diana Iancu – Muzeograf, nr. de telefon: 0770/104862

E-mail: [email protected]