În cadrul şedinţei Consiliului Local de joi, 25 octombrie 2018, a fost aprobată participarea Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul de reabilitare a Colegiului Național Mihai Eminescu.

Bugetul aprobat pentru implementarea Programului pentru perioada 2019-2026 este de 4,5 miliarde de lei, în baza căruia se pot încheia contracte de finanțare multianuale. Obiectivele de investiții se realizează pe terenuri și construcții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor județene sau locale. Autoritățile administrației publice locale sunt eligibile ca beneficiari ai programului, termenul limită de transmitere a documentațiilor este de 1 noiembrie 2018.

Clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiul Oradea este una din cele mai mari unități de învățământ din Oradea, deservind populația din toate cartierele orașului și Zona Metropolitană Oradea, având școlarizați 1432 elevi în 342 săli de clasă, programa școlară pe 7 domenii de specialitate, structurat pe învățământ primar, gimnazial și liceal.

Clădirea fostei Mănăstiri și Gimnaziului Premonstratens și a Academiei de Drept, în prezent Colegiul Național Mihai Eminescu, a fost construită în anii 1760-1810 și extinsă în 1874. Construcția, împreună cu terenul aferent, delimitat topografic, constituie o mărturie cultural-istorică și face parte din monumentul istoric Ansamblul urban „Centrul Istoric Oradea”, regăsindu-se în Lista monumentelor istorice  din Județul Bihor.

Clădirea propusă spre reabilitare se află în centrul istoric al municipiului Oradea, pe strada Roman Ciorogariu nr. 18. Suprafața totală a terenului este de 10.707 mp, suprafața la sol a clădirii C1 de 3.761 mp, suprafața desfășurată de 15.044 mp, iar a clădirii C2 este de 293 mp. Terenul și construcția sunt în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

În ciuda faptului că edificiul are aproape 300 de ani, starea acestuia este acceptabilă, existând însă unele degradări care în cazul în care nu se vor remedia în viitorul apropiat vor evolua rapid și vor cauza probleme majore.

Proiectul intitulat „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea clădirii Colegiului Național Mihai Eminescu din Oradea” figurează în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea 2017-2023, aprobată prin HCL nr. 410 / 2017 și are în vedere reabilitarea, restaurarea, consolidarea și amenajarea corespunzătoare a acestei clădiri monument, punerea în valoare din punct de vedere arhitectural și introducerea acesteia în circuitul turistic local. Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale din municipiul Oradea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare.

Proiectul propune transformarea spațiilor clădirii în spații moderne, curate și multifuncționale, din care se vor elimina construcțiile și finisajele parazitare, exteriorul degradat urmând să fie curățat, restaurat și conservat. Proiectul prevede și realizarea iluminatului arhitectural.

Monumentul istoric se va utiliza numai în scopuri compatibile cu destinația sa inițială, cea de unitate de învățământ. Întreținerea curentă și corespunzătoare a imobilului se va efectua prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.

Valoarea totală a investiției este de 34.434.188,75 lei fără TVA, durata estimată de execuție fiind 24 de luni.