În cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și al Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural prezintă expoziția temporară Spiritualitate creștină la Dunărea de Jos, al cărei vernisaj se va desfășura azi, 12 noiembrie 2019, ora 14:00, la sediul Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural.

Expoziția de carte veche și icoane ilustrează contribuția tipăriturilor bisericești la dezvoltarea culturii și limbii române. Este realizată de Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos în parteneriat cu Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelschi din Sibiu. Printre cele aproximativ 30 de icoane de patrimoniu și 10 exemplare de carte veche bisericească care pot fi văzute în expoziție sunt și Cazania lui Varlaam – 1643, Biblia de la Blaj – 1759 și tipărituri brâncovenești.

Plecând de la importanța istorică, artistică și documentară a exponatelor prezentate publicului orădean, curatorii expoziției, pr. Cosmin Ilie (Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos) și dr. Alexandru Chituță (Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelschi) declară: „Acest proiect expozițional își propune aducerea în fața publicului a unor exemplare de carte veche apărute, începând cu secolul al XVII – lea, în cele mai importante tipografii din țară. Manifestarea valorifică tipărituri bisericești și manuscrise de muzică psaltică ce conțin semnăturile diverselor personalități ale vremii și însemnări importante. Pentru a îmbogăți proiectul expozițional au fost incluse și icoane de patrimoniu (sec. XVIII – XIX) care, alături de exemplarele de carte veche, nu fac decât să întregească tabloul amplu al conștiinței spirituale și naționale a poporului român și să evidențieze rolul determinant și providențial al Bisericii Ortodoxe Române și al slujitorilor ei în crearea limbii literare românești, a dezvoltării învățământului românesc precum și a progresului cultural”.