Potrivit art.12 alin.1 din Legea nr.33/16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (republicată cu modificările ulterioare), „cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România pot face cereri de înscriere în listele electorale speciale. Aceste cereri se depun în scris la primarul localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, însoţite de o copie a unui document de identitate valabil.”

Pe această cale, Primăria Municipiului Oradea informează cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România, despre dreptul legal de a se înscrie în listele electorale speciale, în baza unei cereri, anexând o copie a unui document de identitate valabil. Prin documentul de identitate valabil al alegătorului comunitar sau al persoanei eligibile comunitar, se înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România şi care este considerat act de identitate în statul emitent.

Astfel, cererea împreună cu documentele solicitate, se vor depune în  perioada 18 martie 2019 – 28 martie 2019, la sediul Primăriei Municipiului Oradea – Sala Ghișeelor, la Ghișeele nr. 10 – nr. 16.

Programul de lucru al instituţiei este următorul:

LUNI: 07:30 – 18:00

MARŢI: 07:30 – 18:00

MIERCURI: 07:30 – 18:00

JOI: 07:30 – 18:00

VINERI: 07:30 – 15:30

Acest anunț îi privește pe cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România.