Primăria Oradea prin Comisia de Analiză a Solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, aduce la cunoștința celor interesați listele finale privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Listele finale au rezultat în urma departajării, conform criteriilor-cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Oradea. Listele au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28.02.2019 (Anexa nr. 1,  Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4).

În atașament pot fi vizualizate cele 4 liste: lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe cu o cameră,  lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe cu două camere,  lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe cu trei camere și lista cu dosarele respinse sau retrase.

Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, precum și locuințele care se vor elibera pe parcursul anului.

Lista de priorități se stabileşte anual. Solicitanții înscrişi în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Persoanele ale căror dosare nu au fost respinse și se află pe lista aprobată anul acesta vor primi repartiție în funcție de apartamentele care se vor elibera, în ordinea punctajului obținut și au posibilitatea de a depune solicitări și în anii următori, luându-se în considerare și vechimea cererii solicitantului.