La începutul lunii august, Primăria Oradea a semnat cu asocierea de firme S.C Saminstal S.R.L – S.C. B &T Artă și Arhitectură S.R.L Satu Mare, contractul de lucrări pentru serviciile de proiectare și execuție lucrări la obiectivul „Amenajare coridor verde str. Coriolan Pop – Cartierul Veteranilor”.

Valoarea contractului de lucrări (proiectare+execuție) este de 1.682.708, 44 lei (fără TVA).

Conform contractului proiectarea durează două luni plus termenul necesar pentru obținerea autorizației de construire.

Astfel, în data de 13 august a fost emis ordinul de începere pentru faza de proiectare PAC (proiect pentru autorizarea executării lucrărilor). Proiectarea se face de asocierea de firme S.C Saminstal S.R.L – S.C. B &T Artă și Arhitectură S.R.L Satu Mare.

În ceea ce privește durata lucrărilor de execuție, aceasta este de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară:4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ.

Investiția prevede amenajarea coridorului verde din strada Coriolan Pop, spațiu care se intersectează cu încă trei străzi: str. General Eremia Grigorescu, str. Nicolae Firu și str. Radu Enescu.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective: reconversia și reutilizarea unor terenuri degradate situate în zona cartierului Veteranilor și aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în suprafață de 8.654 mp, extinderea suprafeţei de spaţii verzi la nivel de oraş cu 8.062 mp prin amenajarea unor suprafeţe libere aflate în proprietate publică, în vederea transformării lor în parcuri.

Totodată proiectul urmărește extinderea reţelei de spaţii publice urbane în cartierele de locuinţe și creșterea atractivității spațiului verde nou creat prin amenajarea a 3 spații de relaxare dotate cu mese de ping-pong, mese de sah și echipamente de joacă pentru copii în suprafață de 116 mp.

În cadrul proiectului se va amenaja o suprafață gazonată de 7.420 mp cu sistem de irigare automatizat și o suprafață de 642 mp cu masive florale și pietriș ornamental.

Asigurarea accesului persoanelor la infrastructura nou creată va fi asigurată prin amenajarea unor alei care strabat parcul pe o suprafață  de 476 mp.

Prin acest proiect se va îmbunătăți calitatea mediului urban și totodată se va reduce poluarea prin reconversia terenurilor semiindustriale degradate din zona străzii Coriolan Pop în cartierului Veteranilor și transformarea acestora în spații publice verzi și de agrement cu acces nelimitat.

Tot în această zonă se va realiza și un pod peste Peța, studiul de fezabilitate fiind în acest moment în curs de elaborare. După finalizarea SF-ului, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local, după care va trece la organizarea procedurii de licitație (proiectare + execuție).