În data de 28 februarie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor sărbătoreşte 86 de ani de la legiferarea Protecţiei Civile în România, dată la care, Regele Carol al II-lea a aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 1933 „Regulamentul Apărării Pasive în România”.

La nivelul judeţului Bihor, coordonarea realizării măsurilor de protecţie civilă se efectuează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”, pompierii militari bihoreni având misiunea de a proteja viaţa şi bunurile populaţiei în faţa ameninţărilor generate de tipurile de risc specifice judeţului.

Activitatea pe linia protecţiei civile desfăşurată de inspectorat, constă în activităţi preventive derulate la nivelul organelor administraţiei locale, materializate prin: controale (la unităţi administrativ-teritoriale, operatori economici care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, instituţii/operatori economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile, obiective hidrotehnice cu rol de apărare la inundaţii, servicii voluntare / private pentru situaţii de urgenţă), verificări ale sirenelor de alarmare, spaţiilor de adăpostire, localităţilor aflate în zone care prezintă risc de inundaţii/alunecări de teren, spaţiilor de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă şi alte activităţi specifice (executarea de exerciţii de alarmare publică, intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, misiuni pirotehnice, intervenţii ale echipajului de primă cercetare şi evaluare chimică, biologică, radiologică, nucleară (C.B.R.N.), avizarea rutelor de transport al deşeurilor periculoase etc.).

O altă misiune importantă pe linie de protecţie civilă desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” o reprezintă pregătirea organismelor/structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi a populaţiei, salariaţilor, studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, pentru cunoaşterea tipurilor de risc la care pot fi expuşi şi a măsurilor pe care trebuie să le aplice în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de diferite tipuri de risc.

În anul 2018, pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost executate 1118 exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în caz de incendiu la instituții și operatori economici, la care au participat 50147 de persoane, 130 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în situaţii de urgenţă, 63 de exerciţii de alarmare publică și 53 de exerciții și aplicații cu serviciile voluntare și serviciile private pentru situaţii de urgenţă. De asemenea, au fost desfășurate activități de informare preventivă la: 775 operatori economici, fiind angrenați 14763 de angajați, 306 instituții, la care au participat 12132 de angajați și 69 localități, la care au luat parte 715 persoane. Au fost organizate 23 de puncte de informare preventivă, fiind distribuite pliante, broşuri şi flyere, evenimente la care au participat peste 4300 de persoane adulte, iar la nivelul instituțiilor de învățământ au fost efectuate lecţii deschise și concursuri tematice, fiind totodată desfășurate 157 de exerciții practice de simulare a modului de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, la care au participat peste 37 200 de elevi, studenți, cadre didactice și personal auxiliar.

În anul 2018, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al Judeţului Bihor au avut loc 10 422 de evenimente ce au implicat intervenţia operativă a subunităţilor de pompieri și a serviciilor voluntare și private, în medie 28.5 intervenții pe zi, pentru acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor, asistenţa persoanelor, misiuni pirotehnice, intervenţii pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase etc..

Au fost monitorizate un număr de 3434 transporturi de substanțe și deșeuri periculoase, respectiv transporturi cu regim special, în medie 286 pe lună.

Pe linia activității de înștiințare, alarmare, avertizare, în anul 2018, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor au fost primite 466 de informări, avertizări şi atenţionări meteorologice din care 19 informări, 407 atenţionări cod galben și 40 de avertizări cod portocaliu, care au fost retransmise prin 68 915 mesaje SMS, 2793 FAX şi 3785 de e-mailuri, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiilor cu funcţii de sprijin.

De asemenea, pentru antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare, pe tot parcursul anului 2018, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, s-au organizat şi desfăşurat antrenamente/exerciţii pentru verificarea funcţionării sirenelor de alarmare publică, prin acţionarea acestora, în intervalul orar 10.00 – 11.00.

În anul 2018 au fost executate 45 de misiuni specifice de cercetare, identificare, detectare, ridicare, transport şi depozitare a muniţiilor rămase neexplodate din perioada celor două conflagrații mondiale, în cadrul cărora au fost asanate 359 de muniții și elemente de muniție: 27 de proiectile, 23 de bombe aruncător, 2 grenade defensive și 307 elemente de muniție.

Pe parcursul anului 2018, echipajul de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară (C.B.R.N.) a desfășurat 34 de misiuni în întreg județul.